Nhận làm mác số lượng ít lấy nhanh trong 1-2 ngày, gia phát in & dệt nhãn, làm mác dệt lấy nhanh 1-2 ngày giá rẻ